Skip to content

Replay/slides Webinar: ‘What is the best way for healthy ageing?’ English subtitled

Webinar by Ko Willems van Dijk, Jacqui van Kemenade en Tommie Koppens.

Brought to you by Fitsurance.

In this webinar you will discover:

● how to know if you are on the right track with your (healthy) lifestyle
● why it is important to map out in time how your overall health is
● what the unknown but common Metabolic Syndrome is and what you can do about it
● what role nutrition or (extra) exercise can play in preventing or combating diseases of affluence
● how and why we are going to launch the Fitkit

How science can help you age healthier is explained by Ko Willems van Dijk, Jacqui van Kemenade and Tommie Koppens.

Watch below the replay or download the slides

During the webinar, special focus is placed on the metabolic syndrome. As many as 1 in 4 women and 1 in 3 men between the ages of 30 and 70 have the metabolic syndrome. That is no less than 2.5 million people in the Netherlands! The metabolic syndrome is a collection of health challenges related to the metabolism. Abdominal obesity, elevated blood pressure, low HDL cholesterol, and elevated blood glucose and/or triglycerides are risk factors for the metabolic syndrome. If a person has at least three of these five risk factors, it is said to have the metabolic syndrome. During this webinar, we will not only talk about what the metabolic syndrome means, but we also explain how you can drastically reduce the chances of getting it yourself.

This summer we want to test our Fitkit (a method to measure metabolic syndrome) with about 500 people. During the webinar we count down together to the launch of the Fitkit. Viewers of this webinar will receive a 20% discount code at the end to order our Fitkit!

Does the replay video below not work? Then click here!

Proeverij in Beweging

De ‘Proeverij in Beweging’ is een initiatief van Stichting Bewegen voor je Brein en Fitsurance. Het doel van dit event is om beweegprofessionals zoals trainers, leefstijl coaches, therapeuten, psychologen maar ook artsen en welzijnswerkers via inspirerende en compacte workshops te laten ‘proeven’ aan de werkwijze van collega’s. Kortom: op een prettige en praktische manier inzicht en overzicht krijgen en tevens op een persoonlijke manier geïnformeerd worden over mogelijkheden voor scholing en opleiding.

Naast de thema’s gezondheid, bewegen,sport en leefstijl komen ook specifieke onderwerpen aan bod, zoals sociale weerbaarheid, leervermogen, persoonlijke groei, mentale veerkracht en cognitieve fitness. Dit event zal zo snel mogelijk plaatsvinden, zodra er mogelijkheden ontstaan in het kader van het coronabeleid. Hiervoor mikken we op het najaar van 2021. Tot die tijd verzorgen we maandelijkse webinars, waarin de sprekers van de genoemde “Proeverij in Beweging” zich alvast kunnen voorstellen.