Skip to content

Disclaimer

Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Fitsurance B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De informatie op deze site is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Fitsurance B.V. neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maakt gebruik betrouwbaar geachte bronnen.


Geen medisch advies
Fitsurance B.V. is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. Medewerkers van Fitsurance B.V. kunnen niet beoordelen of een bepaalde behandeling in een individueel geval wel of niet de juiste is. Fitsurance B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de informatie op deze site. Wanneer wij dat nodig achten verwijzen wij altijd door naar een arts/bedrijfsarts.

Externe Links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Fitsurance B.V. worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Fitsurance B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gebruik informatie
Fitsurance B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Foto’s
De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

Techniek
Deze website kan software bevatten die te downloaden is. Fitsurance B.V. garandeert niet de werking van de software en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid of functionaliteit van deze software of de mate waarin deze virussen kan bevatten uit. Fitsurance B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het downloaden, installeren of gebruiken van deze software.

Fitsurance B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de gegevens kan worden verkregen, waaronder schade aan hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur.

Privacyreglement
In het privacyreglement wordt informatie gegeven welke gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens geregistreerd worden. Zie hiervoor het privacyreglement.

Cookies
Op onze website plaatsen wij cookies. Zie hiervoor onze cookiestatement. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden aangemaakt.

Wijzigingen
Eventuele wijzigingen van onze voorwaarden en reglementen kunt u nalezen op onze website. Wij proberen u hierover altijd tijdig te informeren.

©Fitsurance B.V. 2023. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.