Skip to content

Geannuleerd Webinar: Zorgen voor een gezonde voedingsbodem van je bedrijf

Breng je beschikbaar vermogen tot bloei
Gratis webinar van Marijn Pietersen en Tessa Jonker, in de ‘Werkkracht’ serie van De Leefstijl Academie

aangeboden door Fitsurance

Dit webinar is helaas geannuleerd
Zorgen voor een gezonde voedingsbodem van je bedrijf

Breng je beschikbaar vermogen tot bloei

  • Wat vormt de voedingsbodem van de organisatie?
  • Praktische handvatten voor een voedingsrijke(re) bodem
  • De organisatiestructuur, de cultuur en de faciliteiten onder de loep
  • Een andere kijk op zelfsturing
  • BHV: Bedrijfshulpverlening bij Vitaliteit

Dit webinar wordt verzorgd door Marijn Pietersen en Tessa Jonker van De Leefstijl Academie. Meld je aan voor dit ‘live’ Webinar op woensdag 24 februari a.s. van 20.00 – 21.00 uur. Het event duurt 60 minuten, waarbij de laatste 15 minuten voor vragen en antwoorden zijn gereserveerd. Fitsurance is de sponsor van dit event.

Webinar is geannuleerd

Hoe zorg je voor een gezonde voedingsbodem van je bedrijf
Planten groeien het best in een voedingsrijke bodem. Mensen komen het best tot bloei wanneer de ‘voedingsbodem’ van de organisatie hen ondersteunt en faciliteert. Een aantal factoren, zoals de cultuur en structuur van de organisatie, hebben invloed op de kwaliteit van die voedingsbodem. Deze factoren zijn stabiel en groeien mee met de organisatie, en blijven daarom vaak onveranderd. Het loont echter om eens goed te kijken en te onderzoeken of de potentie van de medewerkers optimaal wordt benut.

Wij geloven erin dat de mens het belangrijkste kapitaal vormt van de organisatie. Zorg goed voor de mens, en dan vloeien resultaten hieruit voort. Veel organisaties zijn echter geneigd om pas in actie te komen wanneer functioneren of samenwerking niet goed loopt, of wanneer de resultaten tegenvallen. Daarmee wordt er meer genezen dan voorkomen, laat staat dat er aandacht is voor bloei. In dit webinar nemen we de voedingsbodem van de organisatie onder de loep en bieden we praktische handvatten om deze te verbeteren.

Dit webinar is onderdeel van de serie “Proeverij in Beweging.

marijn-pietersen-jonker

Marijn Pietersen

Doen wat je écht belangrijk vindt. Aandacht voor gedrag en de ontwikkeling van mensen, met name op het gebied van de arbeid en organisatie. Werken doen we niet meer alleen “voor de knikkers”, maar ook voor erkenning en zelfontwikkeling. Wat motiveert, wat brengt in beweging, waarvan krijg je energie, en waarvan juist niet?

Als AOP-psycholoog en trainer op het gebied van leefstijl- en vitaliteitscoaching, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid ben ik gedreven mensen inzicht te geven in eigen gedrag, competenties en ontwikkelpotentieel. Ik vind het leuk om voor een groep te staan en mensen te trainen in gesprekstechnieken, coaching en gedragsstijlen binnen verschillende vakgebieden. Ik vind het belangrijk een goede basis te leggen als het gaat om kennis, maar richt me daarbij altijd op de vertaling naar de praktijk. De vaardigheid een goed gesprek te voeren en de juiste vragen te kunnen stellen; daar begint het mee.

Webinar: Zorgen voor een gezonde voedingsbodem van je bedrijf

Tessa Jonker

“Wanneer deed je voor het laatst iets nieuws?”
Op de vraag ‘waar worden we als mens gelukkig van’ ben ik er van overtuigd dat het opdoen van ervaringen en persoonlijke ontwikkeling hier belangrijke onderdelen van zijn. Dit geldt voor ons als persoon, maar ook voor organisaties. Hoe we ontwikkelen verschilt voor iedereen, en daarom ervaar ik graag samen met anderen wat werkt. Om te veranderen verlangen we vaak dat onze omgeving in beweging komt. In mijn ervaring is het belangrijk om eerst zelf in beweging te komen, en dan volgt de omgeving vanzelf.

Mijn achtergrond ligt in de Toegepaste Psychologie, waardoor ik altijd praktisch bezig ben met gedrag van mensen. Als Msc Healthy Ageing Professional begeleid ik veranderprocessen
gericht op alle facetten van gezondheid. Dit doe ik vanuit een positieve invalshoek: verder bouwen met dat wat werkt. Humor, plezier en creativiteit zijn waarden in mijn leven die daarbij een belangrijke rol spelen.

De volgende webinar in de ‘Werkkracht’ serie van De Leefstijl Academie:
Het derde en laatste webinar in de ‘Werkkracht’ serie van De Leefstijl Academie is:
– 24 maart: “Verandering begint bij jezelf – Geef waardevol leiderschap aan je leven” Marijn Pietersen en Cynthia Meevis
Noteer deze alvast in je agenda! Meer informatie volgt binnenkort.

Proeverij in Beweging

De ‘Proeverij in Beweging’ is een initiatief van Stichting Bewegen voor je Brein en Fitsurance. Het doel van dit event is om beweegprofessionals zoals trainers, leefstijl coaches, therapeuten, psychologen maar ook artsen en welzijnswerkers via inspirerende en compacte workshops te laten ‘proeven’ aan de werkwijze van collega’s. Kortom: op een prettige en praktische manier inzicht en overzicht krijgen en tevens op een persoonlijke manier geïnformeerd worden over mogelijkheden voor scholing en opleiding.

Naast de thema’s gezondheid, bewegen,sport en leefstijl komen ook specifieke onderwerpen aan bod, zoals sociale weerbaarheid, leervermogen, persoonlijke groei, mentale veerkracht en cognitieve fitness.
Dit event zal zo snel mogelijk plaatsvinden, zodra er mogelijkheden ontstaan in het kader van het coronabeleid. Hiervoor mikken we op het najaar van 2021. Tot die tijd verzorgen we maandelijkse webinars, waarin de sprekers van de genoemde “Proeverij in Beweging” zich alvast kunnen voorstellen.