Skip to content

Webinar BOKSZ: Boksen als middel voor persoonlijke ontwikkeling

Gratis webinar door Lucas Defares van BOKSZ

aangeboden door Fitsurance

Webinar BOKSZ: Boksen als middel voor persoonlijke ontwikkeling

  • Introductie: van boksen als ondergewaardeerde sport naar boksen als persoonlijke ontwikkelingstool
  • De principes van BOKSZ en andere methodes die vechtkunst gebruiken
  • Van Bajes tot Boardroom: Concrete toepassingen van BOKSZ in de praktijk

Dit webinar wordt verzorgd door Lucas Defares van BOKSZ. Meld je aan voor het live Webinar op woensdag 26 augustus van 20.00 – 21.00 uur. Het event duurt 60 minuten, waarbij de laatste 15 minuten voor vragen en antwoorden zijn gereserveerd. Fitsurance is de sponsor van dit event.

Aanmelden

Lucas Defares
Lucas Defares

Lucas Defares

Lucas Defares is de oprichter van BOKSZ®. Sport speelt een belangrijke rol in zijn leven en vooral boksen is al meer dan 30 jaar één van zijn grote passies. Na zijn opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening werkte hij met jongeren en gezinnen met een gecompliceerde problematiek en zette al snel sport als middel in om tot een sneller en beter resultaat te komen. Hij merkte dat sport bij uitstek een instrument is om jongeren te bereiken en om op een ongedwongen wijze met hen te communiceren. Hun gedrag bij het sporten is een spiegel van wat hen mentaal bezighoudt.

Na een jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening en jongerenwerk, en nog een post-HBO opleiding trainen en coachen, maakte hij de stap naar het trainen van professionals, waar hij tegenwoordig via zijn bedrijf BOKSZ verschillende trainingen geeft op het gebied van leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, interculturele communicatie, etc. en waarbij sport en beweging een essentieel onderdeel vormen. Hij past daarbij ook veel methodes uit de martial arts filosofie en mindfulness toe.

Boksen voor je Brein

Dit Webinar is onderdeel van de serie “Proeverij in Beweging” en zal ditmaal worden verzorgd door Lucas Defares van BOKSZ. BOKSZ gebruikt boksen als metafoor en als middel voor het leren omgaan met uitdagende situaties op het persoonlijk en professionele vlak. BOKSZ is een methode die als basis de techniek van het boksen toepast op het leren kennen en ontwikkelen van jezelf. In de webinar gaat Lucas in op de ontwikkeling van vechtsport van ondergeschoven kindje naar een methode die serieus genomen wordt, wat de belangrijke principes zijn en belicht de verschillende sectoren waar hij met zijn methode vaak wordt ingezet.

Proeverij in Beweging

De ‘Proeverij in Beweging’ is een initiatief van Stichting Bewegen voor je Brein en Stichting Running 20/20. Het doel van dit event is om beweegprofessionals zoals trainers, leefstijl coaches, therapeuten, psychologen maar ook artsen en welzijnswerkers via inspirerende en compacte workshops te laten ‘proeven’ aan de werkwijze van collega’s. Kortom: op een prettige en praktische manier inzicht en overzicht krijgen en tevens op een persoonlijke manier geïnformeerd worden over mogelijkheden voor scholing en opleiding.

Naast de thema’s gezondheid, bewegen,sport en leefstijl komen ook specifieke onderwerpen aan bod, zoals sociale weerbaarheid, leervermogen, persoonlijke groei, mentale veerkracht en cognitieve fitness.

Dit event zal zo snel mogelijk plaatsvinden, zodra er mogelijkheden ontstaan in het kader van het coronabeleid. Hiervoor mikken we op het voorjaar van 2021. Tot die tijd verzorgen we vanaf mei 2020 maandelijkse webinars, waarin de sprekers van de genoemde “Proeverij in Beweging” zich een voor een alvast kunnen voorstellen.