Skip to content

Privacy Statement – Fitsurance B.V.

Versie 1.3 15-09-2021

Ik neem deel aan de Health Check van Fitsurance B.V. (hierna ‘Fitsurance’), dat namens Fitsurance wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van  Tommie Koppens. Ik ben door bovengenoemde op de hoogte gebracht van de inhoud en de strekking van deze gezondheidscheck.

Bij de check kunnen de volgende variabelen bij mij worden gemeten:

 • Cholesterolwaarden, hs-CRP en HbA1c
 • Lengte/gewicht, bloeddruk en buikomtrek
 • Knijpkracht en lichaamssamenstelling 
 • Psychosociale en fysieke activiteit vragenlijst
 • Medische historie en leefstijldata

Deze metingen zijn (92-99%) accuraat. De metingen vormen op geen enkele wijze een medisch advies, maar zijn de basis voor een preventief advies omtrent uw gezondheid en leefstijl. Wanneer een meting duidt op een eventuele afwijkende waarde, verwijzen wij u door naar uw (huis)arts of zorgverlener. De metingen worden uitgevoerd om u van feedback te voorzien over uw algemene fitheid, vooraf, tijdens en na het genoemde project.

Ik geef Fitsurance expliciet de toestemming om mijn data op te slaan en te verwerken in het kader van deze health check om de met de opgestuurde  ‘gezondheidskit’ verzamelde data direct te ontvangen van het betreffende lab en ook deze te verwerken. Ik krijg mijn eigen data zelf ook beschikbaar gesteld in een rapport en ik kan op elk moment verzoeken om verwijdering van mijn. Twaalf maanden na de health check zal al mijn persoonsgegevens automatisch verwijderd worden.

Ik geef hierbij aan dat Fitsurance mijn data anoniem mag bewaren voor 5 jaar voor wetenschap- en onderzoeksdoeleinden

Fitsurance voldoet aan de richtlijnen omtrent verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent:

 • Vrijwillige deelname, ik verplicht mij tot niets en terugtrekken is altijd mogelijk
 • Uitvoering en protocollen van de vitaliteitscheck zijn mij verduidelijkt
 • Vertrouwelijk behandeling van mijn gegevens, zonder deze met derden te delen
 • Privacy beleid van Fitsurance is te vinden via https://www.fitsurance.nl/privacybeleid/
 • Ik kan op ieder gewenst moment aangeven dat Fitsurance mijn data moet verwijderen
 • Ik krijg zelf inzage in de gemeten onderdelen van de vitaliteitscheck
 • Bij vragen kan ik altijd mailen naar info@fitsurance.nl en krijg ik op werkdagen binnen 24 uur antwoord.

Ik geef hiermee toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens door Fitsurance zoals hierboven beschreven en ik stem in met deelname aan de health check en onderteken hiertoe deze verklaring.

Door akkoord te gaan met het privacy beleid op de website, stem ik in met bovengenoemde termen.

==English==

Privacy Statement Fitsurance BV

The following parameters might be measured during the health check:

– Cholesterol levels (total lipid profile)

– Blood sugar values

– Hemoglobin and Hematocrit

– Oxygen saturation values

– Anthropometrics

– Blood pressure

– Grip strength

– Mental score (appetite, stress, sleep, vitality, happiness)

– Daily Physical activity

– Endurance capacity

– Lung function

The above list is not exhaustive.

The measurements that are performed are (92-99%) accurate. These measurements do not in any way constitute medical advice, we provide preventive advice regarding your health. If a measurement indicates a possible deviation, we refer you to your general practitioner. When you become a client of Fitsurance BV you give explicit permission to save and process your data in the context of this health check and advice.

You also get your own data in a report and can request removal of your data at any time. Furthermore, Fitsurance BV will retain your data anonymously for 5 years for research purposes.

Fitsurance BV complies with the guidelines for processing of special personal data as described in the General Data Protection Regulation (GDPR). As a client, your rights are:

– Voluntary participation, you are not committed to anything and withdrawing participation is always

possible

– Execution and protocols of the Health Check have been clarified to you

– Fitsurance BV treats your data confidentially and does not share it with any third party

– You can indicate at any time that Fitsurance BV must delete your data

– You always have access to all your data

For questions you can always email us at info@fitsurance.nl