Skip to content

Privacy Statement Fitkit – Fitsurance B.V.

Versie 1.2 28-05-2021

Ik neem deel aan de Fitkit van Fitsurance B.V. (hierna ‘Fitsurance’), dat namens Fitsurance wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Stef Beijk en Tommie Koppens. Ik ben door één van de bovengenoemden op de hoogte gebracht van de inhoud en de strekking van deze gezondheidscheck.

Bij de Fitkit zullen de volgende variabelen bij mij worden gemeten:

 • Cholesterolwaarden, hs-CRP en HbA1c
 • Lengte/gewicht, bloeddruk en buikomtrek
 • Psychosociale en fysieke activiteit vragenlijst
 • Medische historie en leefstijldata

Deze metingen zijn (92-99%) accuraat. De metingen vormen op geen enkele wijze een medisch advies, maar zijn de basis voor een preventief advies omtrent uw gezondheid. Wanneer een meting duidt op een eventuele afwijkende waarde, verwijzen wij u door naar uw (huis)arts of zorgverlener. De metingen worden uitgevoerd om u van feedback te voorzien over uw algemene fitheid, vooraf, tijdens en na het genoemde project.

Ik geef Fitsurance expliciet de toestemming om mijn data op te slaan en te verwerken in het kader van deze Fitkit om de met de opgestuurde  ‘gezondheidskit’ verzamelde data direct te ontvangen van het betreffende lab en ook deze te verwerken. Ik krijg mijn eigen data zelf ook beschikbaar gesteld in een rapport en ik kan op elk moment verzoeken om verwijdering van mijn. Twaalf maanden na de Fitkit zal al mijn persoonsgegevens automatisch verwijderd worden.

Ik geef hierbij aan dat Fitsurance mijn data anoniem mag bewaren voor 10 jaar voor wetenschap- en onderzoeksdoeleinden

Fitsurance voldoet aan de richtlijnen omtrent verwerking van bijzondere persoons gegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent:

 • Vrijwillige deelname, ik verplicht mij tot niets en terugtrekken is altijd mogelijk
 • Uitvoering en protocollen van de vitaliteitscheck zijn mij verduidelijkt
 • Vertrouwelijk behandeling van mijn gegevens, zonder deze met derden te delen
 • Privacy beleid van Fitsurance is te vinden via https://www.fitsurance.nl/privacybeleid/
 • Privacy beleid van de leverancier van de gezondheidskit is te vinden via https://checkyourself.nl/klantenservice/
 • Ik kan op ieder gewenst moment aangeven dat Fitsurance mijn data moet verwijderen
 • Ik krijg zelf inzage in de gemeten onderdelen van de vitaliteitscheck
 • Bij vragen kan ik altijd mailen naar info@fitsurance.nl en krijg ik op werkdagen binnen 24 uur antwoord.

Ik geef hiermee toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens door Fitsurance zoals hierboven beschreven en ik stem in met deelname aan de Fitkit en onderteken hiertoe deze verklaring.

Door akkoord te gaan met het privacy beleid op de website, stem ik in met bovengenoemde termen.