Skip to content

Alle hens aan dek. We weten waar de brandhaarden zijn. Verder is het oorverdovend stil

Om dat laatste gaat het, Een aantal zaken zijn namelijk minder goed voor elkaar. Dat moet ook gezegd kunnen worden. Hoe gaat het elders in het land? We weten het fragmentarisch. Akkoord, kennelijk neemt niet iedereen het ook weer zo zwaar op. Zoom in op deze cartoon, die ik onder de IJsselbrug in Zwolle aantrof  #holidaylockdown

Data + Tests

Ik denk juist aan deze specifieke combinatie

  • We hebben absoluut te weinig data over de trendmatige verspreiding van griepachtige verschijnselen onder de burgerij. Burgers die immers lang niet altijd een doktersbezoek afleggen. Zeker nu niet (meer) vanwege angst op besmetting met Coronavirus. Zoals we dat voorheen kenden als de Grote Griep Meting (GGM). Te elfder ure heeft het RIVM dan ook een ‘Infectieradar’ gelanceerd. Met grote moeilijkheden. De GGM wordt afgedaan als een voetnoot in de geschiedenis. Niet sportief op zijn minst, dames en heren!
  • Het testen van personen is een knelpunt. Te weinig tests voor ruimere toepassing (Andreas Voss) zijn in Nederland (zeker in bepaalde delen) beschikbaar. Er zijn mij al enkele schrijnende voorbeelden bekend. Zo meldt onze regionale krant hoe een man vanwege verkoudheidsverschijnselen niet naar de begrafenis van zijn aan kanker overleden vrouw kan gaan. Hij toont begrip; treurig is het wel. Op de dag van de begrafenis wordt via een test toch nog Corona uitgesloten. De man ‘blij’. Ook zitten werknemers thuis vanwege niet nader gespecificeerde verkoudheidsverschijnselen. De Lockdown Holiday? Reden genoeg om niet meer op het werk verschijnen . Dat kunnen we als land niet lang volhouden.