Het NWO heeft onze aanvraag voor een take-off grant gehonoreerd.

De ziektekosten in Nederland stijgen sneller dan het BNP. De stijging in kosten wordt onder andere veroorzaakt door de lage dagelijkse activiteit, slechte dieet keuzes en, in sommige gevallen, onvoldoende kennis over algemene gezondheid. Hierdoor stijgt de incidentie en prevalentie van hart- en vaatziektes, diabetes en kanker, wat resulteert in een substantiële stijging van de zorgkosten. Om dit probleem aan te pakken, moet de bevolking gezonder gaan leven wat bewerkstelligd kan worden door het algemene gezondheidsbewustzijn te verhogen. Dit willen wij verhogen door gezondheid check-ups aan te bieden en op basis hiervan consult te geven met betrekking tot beweging en voeding. Het consult zal worden aangeboden door een mobiele applicatie die tevens de dagelijkse activiteit monitort. Hier heeft niet alleen de bevolking profijt van, maar ook de bedrijven (daling ziekteverzuim) , de zorgverzekeraar (daling kosten en ziekte incidentie) en de overheid (gezondere bevolking).

Lees hier meer